Bài viết

Phát động phong trào thi đua “Tuân thủ pháp luật, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội”

     Nhằm kết nối và thúc đẩy phong trào thi đua của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, chiều ngày 17/10/2018, tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo (gồm 5 đơn vị:
     1) Hội Luật gia Việt Nam;
     2) Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam;
     3) Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
     4) Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
     5) Hội Thánh Tin lành Việt Nam khu vực miền Bắc) thống nhất phát động phong trào thi đua “Tuân thủ pháp luật, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội” và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Ảnh: Lễ phát động và ký kết thi đua 

       Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đã tham dự lễ phát động và ký kết thi đua với những nội dung sau:
     1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     2. Thường xuyên nắm bắt tâm tư và tập hợp, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và nhân dân để phản ánh với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng quý và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
     3. Thi đua thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trọng tâm là: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của mỗi tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Ảnh: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh ký giao ước thi đua của Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

     4. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào an sinh xã hội khác. Đặc biệt chú trọng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.
     5. Tổ chức tuyên truyền và xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai đột phá các Chương trình an sinh xã hội như chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai, ….
     6. Chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.
     7. Tham gia sinh hoạt Cụm để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Các thành viên trong Cụm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
     8. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tích cực tham gia đầy đủ và đúng thành phần các hoạt động của Cụm thi đua. Phấn đấu trong quý IV tổ chức 02 hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên đề để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Cụm thi đua. Tổ chức tổng kết thi đua năm 2018 theo đúng thời gian quy định và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn: "www.liendoanluatsu.org.vn"

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000171682