Bài viết

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội ngày 15,16,22,23 tháng 12 năm 2018

                       LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                       Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 15,16,22,23 tháng 12 năm 2018 tại TP. Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu khác tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 15,16,22,23 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 15/12/2018
+ Chuyên đề: “Việc áp dụng Điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn”.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Tưởng Duy Lượng – Nguyên Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 15/12/2018 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 14/12/2018.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 16/12/2018
+ Chuyên đề: “Kỹ năng tham gia hòa giải thương mại và giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại theo thủ tục tố tụng trọng tài”.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Phan Trọng Đạt - Phó Tổng thư ký Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 16/12/2018 (Chủ nhật);
+ Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 14/12/2018.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 22/12/2018
+ Chuyên đề: “Phân tích các điều khoản thông dụng trong Hợp đồng kinh doanh quốc tế”.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hoàng Anh – Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Mayer Brown JSM (Việt Nam), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 22/12/2018 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/12/2018

4. Lớp bồi dưỡng ngày 23/12/2018
+ Chuyên đề: “Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về thừa kế và áp dụng chế định Thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2015”.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 23/12/2018 (Chủ nhật);
+ Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/12/2018

5. Địa điểm: Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

6. Quyền lợi của học viên lớp.
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

     Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đ/c Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đ/c Cao Thị Nga) .
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daotaoluatsu.edu.vn

    Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
STK: 1231 0000 414 712
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày …./12/2018 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.

                                                                                                               Giám đốc
                                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                                  LS.TS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày ................... với chuyên đề:

“ ............................................................................................”
 

Họ và tên: ………………….....................………………………………….....
Sinh ngày:………………………………………………………………….......
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: .................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................
     Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “....................................................” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày ...../......./2018 tại Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam,Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                                         Người đăng ký
                                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000228732