Bài viết

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội ngày 19/01/2019

                        LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                               Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 19/01/2019

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác tham gia các bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 19/01/2019 với thông tin cụ thể như sau:
1. Lớp bồi dưỡng ngày 19/01/2019
- Chuyên đề: “Hợp đồng/giao dịch vô hiệu – Hậu quả pháp lý và thực tiễn xét xử Hợp đồng/giao dịch vô hiệu”
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc, Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 19/01/2019 (Thứ bảy).
- Địa điểm: Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 18/01/2019.
2. Quyền lợi của học viên lớp
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

     Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đ/c Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đ/c Cao Thị Nga)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
STK: 1231 0000 414 712
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 19/01/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.
                                                                                               Giám đốc
                                                                                                  (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                             LS.TS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày 19/01/2019 với chuyên đề: 

Hợp đồng/giao dịch vô hiệu – Hậu quả pháp lý và thực tiễn xét xử Hợp đồng/giao dịch vô hiệu
 

Họ và tên: ……………………………………………………………………...
Sinh ngày:……………………………………………………………………...
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: .................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................
     Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “………………………………..” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 19/01/2019 Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                                    Người đăng ký
                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000228737