Bài viết

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội ngày 23,30/3/2019

                         LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 3/2019 với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 23/3/2019
- Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế - Những bất cập và hướng giải quyết.
- Người hướng dẫn chuyên đề: ông Nguyễn Quang Lộc, Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 23/3/2019 (Thứ bảy).
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/3/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 30/3/2019
- Chuyên đề: Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 - Hướng sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.
- Người hướng dẫn chuyên đề: ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và ông Quách Ngọc Tuấn - Vụ phó Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 30/3/2019 (Thứ bảy).
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2019.

3. Địa điểm: Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Quyền lợi của học viên:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

   Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
STK: 1231 0000 414 712
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 23/3/2019 hoặc ngày 30/3/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

    Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
    Trân trọng kính mời.
                                                                                                              Giám đốc
                                                                                                        (Đã ký và đóng dấu)                                                                                                             LS.TS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày ...../3/2019 với chuyên đề:

“.................................................................................................................” 

Họ và tên: ……………………………………………………………………...
Sinh ngày:………………………………………………………………………
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp.............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: .................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

     Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “.................................” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày ........./3/2019 Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                                          Người đăng ký
                                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000171686