Bài viết

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 11,12/2019 tại TP. Hà Nội

                       LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ luật sư tổ chức tháng 11,12/2019 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 11 và tháng 12/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019
+ Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết tranh chấp Hợp đồng vay tài sản và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng vay; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 23/11/2019 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 30/11/2019
+ Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp tài sản hình thành trước và trong thời kỳ hôn nhân.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 30/11/2019 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/11/2019.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 01/12/2019
+ Chuyên đề: Giải quyết tranh chấp ranh giới giữa bất động sản liền kề và Hợp đồng trong mua bán bất động sản.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 01/12/2019 (Chủ nhật);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/11/2019.

4. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

5. Quyền lợi của học viên tham gia.
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh).
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019 hoặc ngày 30/11/2019 hoặc ngày 01/12/2019 hoặc ngày 07/12/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                Giám đốc
                                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                   TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày …/…/2019 với chuyên đề: 

“………………………………….”

Họ và tên: ………………….....................……………………………………...........
Sinh ngày:……………………………………………………………………………....
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................
Điện thoại: .........................................Email: .......................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “…………..………….” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/…/2019 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                                 Người đăng ký
                                                                                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000238154