Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2016

 

Ngày

Chuyên đề

Địa điểm

GV: Luật sư/ Chuyên gia

Điều chỉnh nếu có

Lưu ý

Tháng 4 năm 2016

9.4

Điểm mới Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Hà Nôi, Đại học luật

LS Phạm Qúy Tỵ và LS Nguyễn Huy Thiệp

   

23.4

Điểm mới của Luật kinh doanh Bất động sản, Kỹ năng tư vấn dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài và dự án có sử dụng đất

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

LS.TS Nguyễn Ngọc Anh và Chuyên gia Ths Vũ Ngọc Kích

   

Tháng 5 năm 2016

07.5

Điểm mới của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

21.5

Một số vấn đề về thương mại quốc tế

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

 

Có thể điều chỉnh tên chuyên đề cho phù hợp

 

Tháng 6 năm 2016

04.6

Một số vấn đề trong quan hệ  hành chính đất đai

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

 

Có thể điều chỉnh tên chuyên đề cho phù hợp

 

25.6

Hiệp định thương mại Việt Nam - Eu

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

Tháng 7 năm 2016

09.7

Lĩnh vực Lao động

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

23.7

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

Tháng 8 năm 2016

06.8

Hợp đồng thương mại

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

20.8

Lĩnh vực Kinh doanh thương mại

Hà Nội, Học viên hành chính quốc gia

     

Tin mới