THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 25/5/2019

                       LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/5/2019 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề:
   - Luật sư Dương Tiếng Thu - Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự - Phuoc & Partners, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;
     - Luật sư Lạc Thị Tú Duy - Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự - Phuoc & Partners, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.

4. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 25/5/2019 (Thứ bảy).

5. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Kinh phí: 250.000 đồng/Học viên.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 24/5/2019.

8. Quyền lợi của học viên:
    - Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
   - Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp có hiệu lực từ ngày 5/5/2019 thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;
    - Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

    Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

     Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
     Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (028)6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

     Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
     Trân trọng kính mời.
 

                                                                                                    Giám đốc
                                                                                                              (Đã ký tên và đóng dấu)
                                                                                        TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: 

Kỹ năng luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/5/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
 

Họ và tên: ………………………………………………………………………........
Sinh ngày:………………………………………………………………………….....
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: ........................................Email: ......................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

     Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 25/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                            Người đăng ký
                                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000228044