THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 07,21,28/12/2019 tại TP. Hà Nội

                         LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                   Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 07,21,28/12/2019 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức tháng 12/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 07/12/2019
- Chuyên đề: Thế chấp hàng hóa luân chuyển và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng;
- Người hướng dẫn chuyên đề: TS.LS. Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 07/12/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 06/12/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 21/12/2019
- Chuyên đề: Những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019;
- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Phạm Trí Trung - Công ty luật TNHH Backer & McKenzie Việt Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 21/12/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 20/12/2019.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 28/12/2019
- Chuyên đề: Kỹ năng về vật quyền;
- Người hướng dẫn chuyên đề: PGS.TS. Ngô Huy Cương - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 28/12/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 27/12/2019.

4. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

5. Quyền lợi của học viên tham gia.
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7765 686 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh).
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 07/12/2019 hoặc ngày 21/12/2019 hoặc ngày 28/12/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.

                                                                                                 Giám đốc
                                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                     TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày …/12/2019 với chuyên đề:

“………………………….”

Họ và tên: ………………….....................…………………………………….............
Sinh ngày:……………………………………………………………………………......
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...............................................................................
Điện thoại: .........................................Email: ..........................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “…………………" do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/12/2019 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                               Người đăng ký
                                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000228081