THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 17,24/8/2019 tại TP. Hà Nội

                      LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tháng 8/2019 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 8/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 17/8/2019
- Chuyên đề: Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Bùi Ngọc Anh – Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 17/8/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 16/8/2019.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 24/8/2019
- Chuyên đề: Chế định đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 - Những vấn đề pháp lý cần quan tâm.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 24/8/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 23/8/2019.

3. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 17/8/2019 hoặc 24/8/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.
                                                                                                      Giám đốc
                                                                                                                    (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                        TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức            ngày …/8/2019 với chuyên đề:“……………….” 

Họ và tên: ………………….....................…………………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………………………………..
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “…………………………………….” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …./8/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                                     Người đăng ký
                                                                                                                         (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 17/8/2019 tại TP. Hà Nội

                      LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 17/8/2019        tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 17/8/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Bùi Ngọc Anh – Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

3. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 17/8/2019 (Thứ bảy);

4. Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;

5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 16/8/2019.

6. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 17/08/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                               Giám đốc
                                                                                                           (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                 TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức            ngày 17/8/2019 với chuyên đề:
“Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài” 

Họ và tên: ………………….....................……………………………………….....
Sinh ngày:……………………………………………………………………….........
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp..........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 17/8/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                             Người đăng ký
                                                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 27/7/2019 tại TP. Hà Nội

                        LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                     Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 27/7/2019       tại TP. Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức ngày 27/7/2019 tại Thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 27/7/2019:
- Chuyên đề: Các vấn đề pháp lý về tái cấu trúc doanh nghiệp (Các giao dịch tổ chức lại, các giao dịch thay đổi cấu trúc vốn, các giao dịch liên doanh và giao dịch M&A, tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp).
- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hoàng Anh – Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Mayer Brown JSM (Việt Nam), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 27/7/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 26/7/2019.

2. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 27/7/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                Giám đốc
                                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                   LS.TS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày 27/7/2019 với chuyên đề:
“ Các vấn đề pháp lý về tái cấu trúc doanh nghiệp (Các giao dịch tổ chức lại, các giao dịch thay đổi cấu trúc vốn, các giao dịch liên doanh và giao dịch M&A, tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp)” 

Họ và tên: ………………….....................……………………………………….....
Sinh ngày:……………………………………………………………………….........
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp..........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “.............................” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 27/7/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                             Người đăng ký
                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại TP. Hà Nội ngày 20/7/2019

                        LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 20/7/2019 tại TP. Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 20/07/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết vụ án hành chính – khiếu kiện/khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và vấn đề liên quan đến thời hiệu.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc, Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

3. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 20/7/2019 (Thứ bảy);

4. Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;

5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 19/7/2019.

6. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 20/7/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                   Giám đốc
                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                     TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 20/7/2019 với chuyên đề: “Thực tiễn giải quyết vụ án hành chính – khiếu kiện/khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và vấn đề liên quan đến thời hiệu”

Họ và tên: ………………….....................………………………………….............
Sinh ngày:…………………………………………………………………................
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp..........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “Thực tiễn giải quyết vụ án hành chính – khiếu kiện/khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và vấn đề liên quan đến thời hiệu” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 20/7/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                           Người đăng ký
                                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000148813