THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 11,12/2019 tại TP. Hà Nội

                       LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ luật sư tổ chức tháng 11,12/2019 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 11 và tháng 12/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019
+ Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết tranh chấp Hợp đồng vay tài sản và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng vay; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 23/11/2019 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 30/11/2019
+ Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp tài sản hình thành trước và trong thời kỳ hôn nhân.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 30/11/2019 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/11/2019.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 01/12/2019
+ Chuyên đề: Giải quyết tranh chấp ranh giới giữa bất động sản liền kề và Hợp đồng trong mua bán bất động sản.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 01/12/2019 (Chủ nhật);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/11/2019.

4. Khóa bồi dưỡng ngày 07/12/2019
+ Chuyên đề: Thế chấp hàng hóa luân chuyển và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng.
+ Người hướng dẫn chuyên đề: TS.LS. Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội;
+ Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 07/12/2019 (Thứ bảy);
+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 06/12/2019.

5. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

6. Quyền lợi của học viên tham gia.
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh).
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019 hoặc ngày 30/11/2019 hoặc ngày 01/12/2019 hoặc ngày 07/12/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                Giám đốc
                                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                   TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày …/…/2019 với chuyên đề: 

“………………………………….”

Họ và tên: ………………….....................……………………………………...........
Sinh ngày:……………………………………………………………………………....
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................
Điện thoại: .........................................Email: .......................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “…………..………….” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/…/2019 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                                 Người đăng ký
                                                                                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 23,30/11/2019 tại TP. Hà Nội

                        LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                   Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ luật sư tổ chức tháng 11/2019 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 11/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019
- Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết tranh chấp Hợp đồng vay tài sản và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng vay; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 23/11/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 30/11/2019
- Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp tài sản hình thành trước và trong thời kỳ hôn nhân.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 30/11/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 29/11/2019.

3. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Quyền lợi của học viên tham gia.
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.
Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 23/11/2019 hoặc ngày 30/11/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                               Giám đốc
                                                                                                            (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                  TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày …/11/2019 với chuyên đề:

“………………………………….”

Họ và tên: ………………….....................……………………………………..............................
Sinh ngày:……………………………………………………………………………......................
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..............................................................................................
Điện thoại: .........................................Email: .........................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “………………….” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/11/2019 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                              Người đăng ký
                                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 23/11/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

                     LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019  

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/11/2019

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 23/11/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Kỹ năng tư vấn, đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh - Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh.

3. Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.

4. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 23/11/2019 (Thứ bảy).

5. Kinh phí: 250.000 đồng/ Học viên.

6. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2019.

7. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

8. Quyền lợi của học viên:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028)6297.8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                    Giám đốc
                                                                                                                 (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                      TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: “Kỹ năng tư vấn, đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 23/11/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………......................
Sinh ngày:……………………………………………………………………………......................
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp................................................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..............................................................................................
Điện thoại: ........................................Email: ..........................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về “Kỹ năng tư vấn, đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại.” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 23/11/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                                   Người đăng ký
                                                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 26/10; 02,09/11/2019 tại TP. Hà Nội

                      LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 10 và 11/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 26/10/2019
- Chuyên đề: Các vấn đề pháp lý về tái cấu trúc doanh nghiệp (Các giao dịch tổ chức lại, các giao dịch thay đổi cấu trúc vốn, các giao dịch liên doanh và giao dịch M&A, tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp).
- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hoàng Anh – Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Mayer Brown JSM (Việt Nam), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 26/10/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 25/10/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 02/11/2019
- Chuyên đề: Các vấn đề pháp lý về chế định Thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 - Những vấn đề cần lưu ý.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 02/11/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 01/11/2019.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 09/11/2019
- Chuyên đề: Các vấn đề pháp lý về hoạt động của Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và những vướng mắc trong thực tiễn thi hành (Mua/bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; cổ đông/ họp Đại hội đồng cổ đông, quản lý và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần...).
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương;
- Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 09/11/2019 (Thứ bảy);
- Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 08/11/2019

4. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

5. Quyền lợi của học viên lớp
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 26/10/2019 hoặc ngày 02/11/2019 hoặc ngày 09/11/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                                Giám đốc
                                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                   TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày...../…./2019 với chuyên đề:

“…………………………………..” 

Họ và tên: ………………….....................……………………………………………………........
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………............
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..............................................................................................
Điện thoại: .........................................Email: .........................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “………………………” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/…/2019 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                            Người đăng ký
                                                                                                              (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000171680