Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021 

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 1 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau: 

          1. Lớp bồi dưỡng ngày 16/01/2021 

- Chuyên đề: “Chia sẻ thực tế các cấu trúc pháp lý cơ bản trong giao dịch M&A dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản” 

- Người hướng dẫn chuyên đề:ThS.LS. Bùi Thanh Lam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Luật sư điều hành Công ty Luật BGI và cộng sự. 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 16/01/2021 (Thứ bảy). 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 15/01/2021. 

2. Lớp bồi dưỡng ngày 23/01/2021 

- Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo thủ tục tố tụng dân sự 

- Người hướng dẫn chuyên đề:ThS. LS. Lê Thị Bích Lan -  Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Nguyên Thẩm phán Toà Hình sự, Toà Dân sự - Toà án nhân dân TP Hà Nội; 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 23/01/2021 (Thứ bảy) 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/01/2021. 

3. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

4. Quyn lợi của học viên: 

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng; 

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp; 

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều. 

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang). 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

STK: 1231 0000 414 712 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 16/01/2021 hoặc 23/01/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

 Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: ……………………………………………………………………………………….do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/01/2021 tại Thành phố Hà Nội. 

Họ và tên: …………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………. 

Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp....................................... 

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...................................................................................... 

Điện thoại: ........................................Email: ................................................................ 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................. 

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về chuyên đề: “…………………………………do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày…/01/2021 tại Thành phố Hà Nội. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn. 

             

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 12/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 12/2020

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 12 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau: 

1. Lớp bồi dưỡng ngày 05/12/2020 

- Chuyên đề: “Pháp luật về phá sản doanh nghiệp và thực tiễn giải quyết các vụ án phá sản doanh nghiệp”. 

- Người hướng dẫn chuyên đề: ÔngNguyễn Đình Tiến - Phó Chánh tòa Hình sự - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội; Nguyên Phó Chánh Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội. 

Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 05/12/2020 (Thứ bảy). 

Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 04/12/2020. 

          2. Lớp bồi dưỡng ngày 12/12/2020 

- Chuyên đề: “Các vấn đề pháp lý về tái cấu trúc doanh nghiệp” 

- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hoàng Anh - Công ty Luật TNHH tư vấn IMCL 

Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 12/12/2020 (Thứ bảy). 

Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 11/12/2020. 

3. Lớp bồi dưỡng ngày 13/12/2020 

- Chuyên đề: “Thực tiễn giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia đình (tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, cấp dưỡng)”. 

- Người hướng dẫn chuyên đề: ThS. Luật sư. Lê Thị Bích Lan - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Nguyên Thẩm phán Toà Hình sự, Toà Dân sự - Toà án nhân dân TP Hà Nội. 

Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 13/12/2020 (Chủ nhật). 

Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 11/12/2020. 

4. Lớp bồi dưỡng ngày 19/12/2020 

- Chuyên đề: “Những bất cập, khó khăn trong thực tiễn thi hành luật đất đai hiện nay”. 

- Người hướng dẫn chuyên đề: Bà Hoàng Vân Anh - Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế - Tổng Cục Quản lý đất đai. 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 19/12/2020 (Thứ bảy). 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 18/12/2020. 

5. Lớp bồi dưỡng ngày 26/12/2020 

- Chuyên đề: “Bộ Luật Lao động 2019 và những vấn đề cần lưu ý về Hợp đồng lao động - Kỷ luật luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo Bộ luật Lao động 2019”. 

- Người hướng dẫn chuyên đề: 

+ Luật sư Lê Phan Thùy Anh - Công ty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. 

+ Luật sư Phạm Trí Trung, Công ty luật TNHH Baker&Mckenzie chi nhánh Hà Nội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 26/12/2020 (Thứ bảy). 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 25/12/2020. 

6. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

7. Quyn lợi của học viên: 

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng; 

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp; 

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều. 

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang). 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

STK: 1231 0000 414 712 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 05/12/2020 hoặc 12/12/2020 hoặc 13/12/2020 hoặc 19/12/2020 hoặc 26/12/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

 Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

             Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề:………………do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/…/2020 tại Thành phố Hà Nội. 

Họ và tên: …………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………. 

Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp....................................... 

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...................................................................................... 

Điện thoại: ........................................Email: ................................................................ 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................. 

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về chuyên đề: ……………………………………do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày…/…/2020tại Thành phố Hà Nội. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

             

   Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/12/2020 (đã nhận đủ học viên)

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/12/2020

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 05/12/2020tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Các xu hướng và vấn đề pháp lý cơ bản trong pháp luật về hợp đồng”

2. Người hướng dẫn chuyên đề:Luật sư Trương Nhật Quang – Giám đốc Công ty Luật TNHH YKVN – Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

3. Số lượng học viên:Dự kiến 240 học viên.

4. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 05/12/2020 (Thứ bảy).

5. Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

6. Hạn đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng: Luật sư có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng đăng ký và đóng phí tham dự tại Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TP.HCM (theo địa chỉ bên dưới) chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức lớp bồi dưỡng. Tuy nhiên, vì điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng có giới hạn số lượng học viên đăng ký, nên nếu đã nhận đủ học viên Ban tổ chức sẽ chốt danh sách tham dự khóa bồi dưỡng dù chưa hết hạn.

7. Địa điểm:Hội trường A, lầu 6, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

8. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6297. 8458     hoặc    0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: “Các xu hướng và vấn đề pháp lý cơ bản trong pháp luật về hợp đồng”do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 05/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………. 

Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp....................................... 

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...................................................................................... 

Điện thoại: ........................................Email: ................................................................ 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................. 

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về chuyên đề “Các xu hướng và vấn đề pháp lý cơ bản trong pháp luật về hợp đồng”do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 05/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

             

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 11/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 11/2020

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 11 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 07/11/2020

- Chuyên đề: Các xu hướng và vấn đề pháp lý cơ bản trong pháp luật về hợp đồng”.

- Người hướng dẫn chuyên đề:Luật sư Trương Nhật Quang - Giám đốc Công ty Luật TNHH YKVN, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 07/11/2020 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 06/11/2020.

          2. Lớp bồi dưỡng ngày 14/11/2020

- Chuyên đề: “Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế”.

- Người hướng dẫn chuyên đề:TS. Bùi Thị Thanh Hằng – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 14/11/2020 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 13/11/2020.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 21/11/2020

- Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn dự án đầu tư có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài”.

- Người hướng dẫn chuyên đề:

+ Luât sư Bùi Ngọc Anh - Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức), Đoàn Luật sư TP Hà Nội;

+ Luật sư Vũ Lê Trung -  Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 21/11/2020 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 20/11/2020.

4. Lớp bồi dưỡng ngày 28/11/2020

- Chuyên đề: “Kỹ năng đàm phàn, ký kết hợp đồng kinh doanh thương mại và giải quyết tranh chấp trong giai đoạn đàm phán”.

- Người hướng dẫn chuyên đề: Tiến sỹ Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 28/11/2020 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 27/11/2020.

5. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

6. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu vềcác chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 07/11/2020 hoặc 14/11/2020 hoặc 21/11/2020 hoặc 28/11/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 

 

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡngdo Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 25/07/2020với chuyên đề:

Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai

Họvà tên: ………………….....................……………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………

Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................

Điện thoại: .........................................Email: ..........................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đaido Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 25/07/2020 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

           

   Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000314881