THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại TP. Hà Nội ngày 22/6/2019

                         LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                      Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 22/6/2019 tại Thành phố Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 22/6/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Giải quyết tranh chấp đất đai, đòi đất cho mượn, cho ở nhờ.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc, Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

3. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 22/6/2019 (Thứ bảy);

4. Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;

5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/6/2019.

6. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 22/6/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.
                                                                                            Giám đốc
                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)
                                                                               TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 22/6/2019 với chuyên đề:“ Giải quyết tranh chấp đất đai, đòi đất cho mượn, cho ở nhờ”

Họ và tên: ………………….....................………………………………….............
Sinh ngày:…………………………………………………………………................
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp..........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “Giải quyết tranh chấp đất đai, đòi đất cho mượn, cho ở nhờ” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 22/06/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                        Người đăng ký
                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hà Nội ngày 08/6/2019

                            LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                   Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 08/6/2019 tại TP. Hà Nội 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư  

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào ngày 08/6/2019 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Những vướng mắc và thực tiễn áp dụng”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 08/6/2019 (Thứ bảy);

4. Kinh phí: 300.000 đồng/ Học viên;

5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 07/6/2019.

6. Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyền lợi của học viên lớp:
- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
- Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga) .
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
- Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
- STK: 1231 0000 414 712
- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 08/6/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

                                                                                          Giám đốc
                                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)
                                                                             TS.LS Đào Ngọc Chuyền 


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày 08/6/2019 với chuyên đề:
“ Các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Những vướng mắc và thực tiễn áp dụng” 

Họ và tên: ………………….....................………………………………….............
Sinh ngày:…………………………………………………………………................
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp..........................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: .........................................Email: .....................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

    Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “Các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Những vướng mắc và thực tiễn áp dụng” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 08/06/2019 tại Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam,Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.
                                                                                       Người đăng ký
                                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/6/2019

                              LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019 

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/6/2019 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

    Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 22/6/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết các khiếu kiện hành chính tại tòa án liên quan đến lĩnh vực đất đai”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Châu Hoan - Nguyên Thẩm phán Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tối cao .

3. Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.

4. Thời gian: Cả ngày, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 ngày 22/6/2019 (Thứ bảy).

5. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

6. Kinh phí: 250.000 đồng/ Học viên.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/6/2019.

8. Quyền lợi của học viên:
    - Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
   - Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
   - Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

   Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:
   - Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
   - Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
   - Điện thoại: (028).6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)
   - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

     Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
     Trân trọng kính mời.

                                                                                              Giám đốc
                                                                                                           (đã ký và đóng dấu)
                                                                                 TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết các khiếu kiện hành chính tại tòa án liên quan đến lĩnh vực đất đai” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 22/6/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………………………………………………………….........
Sinh ngày:…………………………………………………………………………......
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: ........................................Email: ......................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................

     Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết các khiếu kiện hành chính tại tòa án liên quan đến lĩnh vực đất đai” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 22/6/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                              Người đăng ký
                                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 25/5/2019

                       LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/5/2019 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề:
   - Luật sư Dương Tiếng Thu - Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự - Phuoc & Partners, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;
     - Luật sư Lạc Thị Tú Duy - Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự - Phuoc & Partners, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.

4. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 25/5/2019 (Thứ bảy).

5. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Kinh phí: 250.000 đồng/Học viên.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 24/5/2019.

8. Quyền lợi của học viên:
    - Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
   - Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp có hiệu lực từ ngày 5/5/2019 thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;
    - Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

    Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

     Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
     Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (028)6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

     Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
     Trân trọng kính mời.
 

                                                                                                    Giám đốc
                                                                                                              (Đã ký tên và đóng dấu)
                                                                                        TS.LS Đào Ngọc Chuyền


 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: 

Kỹ năng luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/5/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
 

Họ và tên: ………………………………………………………………………........
Sinh ngày:………………………………………………………………………….....
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):..........................................................................
Số CMND:.................. ngày ............................ do CA TP ..........................cấp.
Điện thoại: ........................................Email: ......................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

     Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 25/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

                                                                                            Người đăng ký
                                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000125352