THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2020
Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 10 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:
1. Lớp bồi dưỡng ngày 03/10/2020
- Chuyên đề: Biện pháp xử lý hiệu quả tài sản bảo đảm để thu nợ cho Tổ chức tín dụng: từ quy định của pháp luật đến thực tiễn áp dụng.
- Người hướng dẫn chuyên đề: TS. LS. Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương; Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 03/10/2020 (Thứ bảy).
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 02/10/2020.
2. Lớp bồi dưỡng ngày 10/10/2020
- Chuyên đề: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp và thực tiễn giải quyết các vụ án phá sản doanh nghiệp.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chánh tòa Hình sự - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội; Nguyên Phó Chánh Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 10/10/2020 (Thứ bảy)
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 09/10/2020.
3. Lớp bồi dưỡng ngày 24/10/2020
- Chuyên đề: Bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài Hợp đồng - Hợp đồng vô hiệu và vấn đề bồi thường thiệt hại do Hợp đồng vô hiệu
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 24/10/2020 (Thứ bảy)
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 23/10/2020.
4. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
5. Quyền lợi của học viên:
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.
Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang).
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
STK: 1231 0000 414 712
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 03/10/2020 hoặc 10/10/2020 hoặc 24/10/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

 (đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

(Ghi chú: Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng phải chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp). 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: “……………………………………………………………………………………….”do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/10/2020 tại Thành phố Hà Nội.
Họ và tên: ……………………………………………………………………………
Sinh ngày:…………………………………………………………………………….
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp.......................................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):......................................................................................
Điện thoại: ........................................Email: ................................................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về chuyên đề: “………………………………………………………………………………………” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày…/10/2020 tại Thành phố Hà Nội.
Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.


Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/09/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/09/2020
Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 26/09/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:
- Chuyên đề: “Giới thiệu Luật Doanh nghiệp năm 2020”
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Công Phú – Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài VIAC.
- Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 26/09/2020 (Thứ bảy).
- Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 24/09/2020.
- Địa điểm: Hội trường A, lầu 6, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Quyền lợi của học viên: 
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.
Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ: 
Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện) 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

 (đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

(Ghi chú: Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng phải chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp). 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: “Giới thiệu Luật Doanh nghiệp năm 2020” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 26/09/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên: ……………………………………………………………………………
Sinh ngày:…………………………………………………………………………….
Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp.......................................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):......................................................................................
Điện thoại: ........................................Email: ................................................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về “Giới thiệu Luật Doanh nghiệp năm 2020” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 26/09/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 19/9/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 19/9/2020 

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào ngày 19 tháng 9 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau: 

- Chuyên đề:  Kinh nghiệm, kỹ năng của luật sư về nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. 

- Người hướng dẫn chuyên đề:PGS.TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng khoa đào tạo luật sư Học viện Tư pháp. 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 19/09/2020 (Thứ bảy). 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

-Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 18/09/2020. 

- Địa điểm:Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

-  Quyn lợi của học viên: 

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng; 

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp; 

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều. 

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu vềchuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang). 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

STK: 1231 0000 414 712 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 19/09/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam. 

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí. 

Trân trọng kính mời.

 

 

                                      GIÁM ĐỐC

                                    (đã ký và đóng dấu)

                          LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

(Ghi chú: Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng phải chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp). 

 

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày19/09/2020 với chuyên đề:

 

“Kinh nghiệm, kỹ năng của luật sư về nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất”

 

Họ và tên: ………………….....................……………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………………………….
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................
Điện thoại: .........................................Email: ..........................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................... 

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “Kinh nghiệm, kỹ năng của luật sư về nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 19/09/2020 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam,Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 08/2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 08/2020 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 8 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:
1. Lớp bồi dưỡng ngày 15/08/2020
- Chuyên đề: Giới thiệu Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 15/08/2020 (Thứ bảy).
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 14/08/2020.
2. Lớp bồi dưỡng ngày 22/08/2020
- Chuyên đề: Giới thiệu Nội dung Luật Đầu tư năm 2020.
- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Đỗ Văn Sử - Cục phó Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 22/08/2020 (Thứ bảy)
- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.
- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/08/2020.
3. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
4. Quyền lợi của học viên:
+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;
+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;
+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.
Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang).
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
STK: 1231 0000 414 712
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 15/08/2020 hoặc 22/08/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.
Trân trọng kính mời.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký và đóng dấu)

 

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
tổ chức ngày …/08/2020 với chuyên đề:

 

“………………………………………………………………”

 

Họ và tên: ………………….....................……………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………
Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................
Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................
Điện thoại: .........................................Email: ..........................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về “……………………………………………………………………………………..” do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/08/2020 tại Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 


Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000261777