Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Kỹ năng tư vấn và giải quyết các tranh chấp Hợp đồng lao động”

   Thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngày 18/5/2019 tại số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ...

Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về thừa kế và áp dụng chế định Thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015”.

Thực hiện Thông tư  số 10/2014/TT-BTP  ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngày 10/11/2018, tại số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Trung tâm Bồi...

Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài Hợp đồng - Hợp đồng vô hiệu và vấn đề bồi thường thiệt hại do Hợp đồng vô hiệu”

    Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngày 20/4/2019 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam tổ chức tập huấn khóa bồi...

Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Một số vấn đề về mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa”.

     Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, ngày 27/10/2018, tại số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Trung tâm...

Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 - Hướng sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới”

     Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngày 30/3/2019 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức tập...

Tổ chức khóa bồi dưỡng "Thực tiễn giải quyết các tranh chấp tín dụng có quan hệ thế chấp tài sản của người thứ ba”

   Hiện nay, các tranh chấp giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng phát sinh từ các hợp đồng tín dụng yêu cầu Tòa án giải quyết ngày càng nhiều. Trong đó, giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp rất phức tạp, do Tòa án...

Tổ chức khóa bồi dưỡng: “Thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế - Những bất cập và hướng giải quyết”

    Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngày 23/3/2019 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam tổ chức tập huấn khóa bồi...

Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư ngày 11,12/8/2018 tại tỉnh Nghệ An

     Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư – Liên đoàn luật sư Việt Nam (LĐLSVN) phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An và các Đoàn luật sư Quảng Ninh, Bắc Ninh… tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 280 luật sư tại...

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000171705