Giới thiệu chung

     Sau Đại hội Liên đoàn luật sư Việt Nam lần thứ nhất, ngày 16 tháng 7 năm 2010 Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Quyết định số 124/QĐ-LĐLSVN về việc thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

      Trung tâm đăng ký trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

      Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam có chức năng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề luật sư và kiến thức liên quan cho luật sư và các đối tượng khác trong xã hội.

      Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Thực hiện Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam đang tích cực đóng góp vào quá trình hoàn thiện, bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp luật sư Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của Luật sư trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Với phương châm "Trách nhiệm – bồi dưỡng"Trung tâm phải là người bạn gần gũi của giới Luật sư và khách hàng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000421277