PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢNG DẠY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Hà Nội, ngày    tháng     năm  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Họ tên:.........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..................................................................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.................................................................................................

Lĩnh vực công tác/hành nghề:.....................................................................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................

....................................................................................................................................

Email:..........................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................................................................

Đề xuất tên chuyên đề giảng/báo cáo chuyên đề:.......................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thời gian giảng/báo cáo chuyên đề:........................................................................

....................................................................................................................................

                                                                         Người đăng ký

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000421260