THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 10/04/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 10/04/2021

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào ngày 10 tháng 04 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Các vấn đề pháp lý về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (góp vốn, mua lại – chuyển nhượng phần góp vốn, cơ cấu tổ chức quản lý, họp hội đồng thành viên…)

2. Người hướng dẫn chuyên đề:Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 10/04/2021 (Thứ bảy)

 4. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

 5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 09/04/2021.

6. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Giải khát giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu vềchuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950  (Đc Cao Phương Nga).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 10/04/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡngdo Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

 tổ chức ngày 27/03/2021với chuyên đề: 

Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệp 

Họvà tên: ………………….....................…………………………………… 

Sinh ngày:………………………………………………………………… 

Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp............................... 

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................ 

Điện thoại: .........................................Email: .......................................................... 

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệpdo Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 27/03/2021 tại Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

 

           

   Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2021

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 4/2021tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

          1. Lớp bồi dưỡng ngày 17/4/2021

- Chuyên đề: Các xu hướng và vấn đề pháp lý cơ bản trong pháp luật về hợp đồng”.

- Người hướng dẫn chuyên đề:Luật sư Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, Công ty Luật YKVN, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

- Số lượng học viên:Các Luật sư, cá nhân đã đăng ký và nộp phí tham dự khóa bồi dưỡng chuyên đề này vào ngày 05/12/2020 (bị hoãn lại do tình hình dịch covid-19) thu xếp thời gian tham dự khóa bồi dưỡng.

Do số lượng đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng đã đủ, Ban tổ chức không nhận đăng ký thêm học viên.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 17/4/2021 (Thứ bảy).

2. Lớp bồi dưỡng ngày 25/4/2021

- Chuyên đề: “Kỹ năng của Luật sư khi tham gia tranh tụng vụ án Dân sự tại Tòa án”.

- Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Luật sư Lạc Thị Tú Duy - Luật sư điều hành Công ty Luật Lạc Duy và Cộng sự (LAC DUY & ASSOCIATES LAW FIRM), Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh.

- Số lượng học viên:Dự kiến 150 học viên.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 25/4/2021 (Chủ nhật)

- Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

3. Hạn đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng: Luật sư có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng đăng ký và đóng phí tham dự tại Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TP.HCM (theo địa chỉ bên dưới) chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức lớp bồi dưỡng. Tuy nhiên, vì điều kiện tổ chức các lớp bồi dưỡng có giới hạn số lượng học viên đăng ký, nên nếu đã nhận đủ học viên Ban tổ chức sẽ chốt danh sách tham dự khóa bồi dưỡng dù chưa hết hạn.

4. Địa điểm:Hội trường A, lầu 6, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

5. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)6297.8458     hoặc    0904.900.955 (Ls.Vũ Đức Thiện) – Zalo.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Học viên đăng ký và nộp tiền tham gia khóa bồi dưỡng tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề:

 ..........................................................................................................................do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày …../04/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ và tên: ……………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………

Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................

Số CMND:.................. ngày ............................  do CA TP ..........................cấp.

Điện thoại: ........................................Email: ...........................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về …………………………………do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày …../04/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

           

   Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 27/3/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 27/3/2021

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào ngày 27 tháng 03 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệp.

2. Người hướng dẫn chuyên đề:ThS.LS. Bùi Thanh Lam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Luật sư điều hành Công ty Luật BGI và cộng sự.

3. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 27/03/2021 (Thứ bảy)

 4. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

 5.  Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2021.

6. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu vềchuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950  (Đc Cao Phương Nga).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 27/03/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Khóa bồi dưỡng do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

tổ chức ngày 27/03/2021với chuyên đề:

“Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệp

Họ và tên: ………………….....................……………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………

Số Thẻ Luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp...............................

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):............................................................................

Điện thoại: .........................................Email: ..........................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệpdo Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày 27/03/2021 tại Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn.

           

   Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021 

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 1 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau: 

          1. Lớp bồi dưỡng ngày 16/01/2021 

- Chuyên đề: “Chia sẻ thực tế các cấu trúc pháp lý cơ bản trong giao dịch M&A dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản” 

- Người hướng dẫn chuyên đề:ThS.LS. Bùi Thanh Lam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Luật sư điều hành Công ty Luật BGI và cộng sự. 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 16/01/2021 (Thứ bảy). 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 15/01/2021. 

2. Lớp bồi dưỡng ngày 23/01/2021 

- Chuyên đề: Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo thủ tục tố tụng dân sự 

- Người hướng dẫn chuyên đề:ThS. LS. Lê Thị Bích Lan -  Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Nguyên Thẩm phán Toà Hình sự, Toà Dân sự - Toà án nhân dân TP Hà Nội; 

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 23/01/2021 (Thứ bảy) 

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên. 

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/01/2021. 

3. Địa điểm:Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầngHọc viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

4. Quyn lợi của học viên: 

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng; 

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sưvới thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp; 

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều. 

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang). 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản: 

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam 

STK: 1231 0000 414 712 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 16/01/2021 hoặc 23/01/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

 Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC 

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề: ……………………………………………………………………………………….do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày …/01/2021 tại Thành phố Hà Nội. 

Họ và tên: …………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………. 

Số Thẻ luật sư (nếu là Luật sư):..............................ngày cấp....................................... 

Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư):...................................................................................... 

Điện thoại: ........................................Email: ................................................................ 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................. 

Tôi xin đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng về chuyên đề: “…………………………………do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức ngày…/01/2021 tại Thành phố Hà Nội. 

Nếu được tham dự, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các nội quy mà Ban tổ chức đề ra và đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn. 

             

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:
Fax:
(+84)24 3776 5686
(+84)24 3776 5689
dang-ki-hoc

Liên kết website

 
boiduongls
vanban
logobottomTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (+84)24 3776 5686 / Fax: (+84)24 3776 5689 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

000421272